ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - 04 | அல்-ஃபாதிஹா (தொடர்) | SF-04

ஜூன் 10, 2024

ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - 04 | அல்-ஃபாதிஹா (தொடர்)

-அஷ்-ஷைக் நாகூர் ளரீஃப் BA (Hons)-

(நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் - ACJU)

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.