ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - 05 | ஸூரா அல்-பகறா (தொடர்-i) -அஷ்-ஷைக் நாகூர் ளரீஃப் BA (Hons)-(நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் - ACJU)
ஆஷூராவுடைய தினத்தில் நோன்பு நோற்போம் - அஷ்-ஷைக் ஏ.ஜே.எம். மக்தூம் (இஹ்ஸானி) - ஃபத்வாக் குழு உறுப்பினர் (அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா)
ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - 04 | அல்-ஃபாதிஹா (தொடர்) -அஷ்-ஷைக் நாகூர் ளரீஃப் BA (Hons)- (நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் - ACJU)
2024.06.05ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா நிறைவேற்றுக் குழுவினரின் வழிகாட்டலில் ஜம்இய்யாவின் ஊடகக்குழுவினரின் ஏற்பாட்டில் ஊடகவியலாளர்களுடனான சிநேகபூர்வ சந்திப்பு ஒன்று தெஹிவளை 'ரோஸ்வூட் சிலோன்' வரவேற்பு…
2024.06.05ஆம் திகதி அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா நிறைவேற்றுக் குழுவினரின் வழிகாட்டலில் ஜம்இய்யாவின் ஊடகக்குழுவினரின் ஏற்பாட்டில் ஊடகவியலாளர்களுடனான சிநேகபூர்வ சந்திப்பு ஒன்று தெஹிவளை 'ரோஸ்வூட் சிலோன்' வரவேற்பு…
????ஐ.நா பொதுச்சபையினால் பலஸ்தீன் காஸா தொடர்பாக நிறைவேற்றப்பட்ட உடனடி போர் நிறுத்த தீர்மானத்தைப் பாராட்டி ஐ.நா வின் செயலாளர் நாயகம் அவர்களுக்கு உத்தியோக பூர்வ பாராட்டு கடிதத்தை…
✅ ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - 03 அல்-ஃபாதிஹா (தொடர்) -அஷ்-ஷைக் நாகூர் ளரீஃப் BA (Hons)- (நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் - ACJU)
✅ ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - 02 ஸூரா அல்-ஃபாதிஹா -அஷ்-ஷைக் நாகூர் ளரீஃப் BA (Hons)- நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் - ACJU
✅ ஸஃப்வதுத் தஃபாஸீர் - அறிமுகம் - Ash. Naghoor Lareef | SF-01 -அஷ்-ஷைக் நாகூர் ளரீஃப் BA (Hons)- நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் - ACJU